Botanický ústav SAV

Základné info

Dítě, Zuzana Mgr. , PhD.

vedecká pracovníčka IIb