Základné info

Bacigálová, Kamila RNDr., CSc.

samostatná vedecká pracovníčka
Osobná webstránka: ibot.sav.sk/usr/Kamila/
E-mail: kamila.bacigalova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6143
Fax: 02/ 59426100