Základné info

Vrbová, Michaela RNDr., PhD.

vedecká pracovníčka IIb