Základné info

Hindáková, Alica Mgr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
Osobná webstránka: ibot.sav.sk/usr/AlicaH/
E-mail: alica.hindakova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6138
Fax: 02/ 5942 6100