Základné info

Čiamporová, Milada RNDr., CSc.

vedúci vedecký pracovník
E-mail: milada.ciamporova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6129
Fax: 02/ 5942 6100