Základné info

Goliašová, Kornélia RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
E-mail: kornelia.goliasova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6155
Fax: 02/ 59426100