Základné info

Treplanová, Dagmar

technický pracovník
E-mail: dagmar.treplanova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6171