Základné info

Valachovič, Milan RNDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník
Osobná webstránka: ibot.sav.sk/usr/Milan/
E-mail: milan.valachovic@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6178