Základné info

Zaliberová, Mária RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
E-mail: maria.zaliberova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6176