Základné info

Hodálová, Iva RNDr. , CSc.

samostatný vedecký pracovník
Osobná webstránka: ibot.sav.sk/usr/Iva/
E-mail: iva.hodalova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6163
Fax: 02/ 5942 6100