Základné info

Zozomová, Judita Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Osobná webstránka: ibot.sav.sk/usr/Judita/
E-mail: judita.zozomova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6159
Fax: 02/ 5477 1948