Základné info

Miháliková, Tatiana Mgr.

odborný pracovník
Osobná webstránka: ibot.sav.sk/usr/Tana/
E-mail: tatiana.mihalikova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6147