Základné info

Adamčík, Slavomír Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník, vedúci oddelenia
Osobná webstránka: ibot.sav.sk/mgr-slavomir-adamcik-phd/
E-mail: slavomir.adamcik@savba.sk
Tel.: 037/ 6943 130