Základné info

Lizoň, Pavel RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
E-mail: pavel.lizon@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6148
Fax: 02/ 5942 6100