Základné info

Komárová, Zlata

technický pracovník
E-mail: aurakom@pobox.sk
Tel.: 02/ 5942 6165