Základné info

Lackovičová, Anna RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
Osobná webstránka: ibot.sav.sk/usr/AnkaL/
E-mail: anna.lackovicova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6107
Fax: 02/ 5477 1948