Základné info

Luxová, Miroslava RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník, vedúca oddelenia
E-mail: miroslava.luxova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6115
Fax: 02/ 5942 6100