Základné info

Marhold, Karol prof. RNDr., CSc.

vedúci vedecký pracovník; člen vedeckej rady
Osobná webstránka: ibot.sav.sk/usr/Karol/
E-mail: karol.marhold@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6128
Fax: 02/ 5477 1948