Základné info

Vrančík, Milan

zástupca vedúcej Správy areálu SAV Nitra, technik Požiarnej ochrany
E-mail: mvrancik@pribina.savba.sk
Tel.: 037/6943 109