Základné info

Pekárová, Iveta

prac. knižnice
E-mail: iveta.pekarova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6104