Základné info

Mistrík, Igor doc. RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
E-mail: igor.mistrik@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6120