Základné info

Škodová, Iveta Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Osobná webstránka: ibot.sav.sk/usr/Ivet/
E-mail: iveta.skodova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6174