Základné info

Kučera, Jaromír Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník, vedúci oddelenia
Osobná webstránka: ibot.sav.sk/usr/Jaro/
E-mail: jaromir.kucera@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6162
Fax: 02/ 5942 6100