Základné info

Vantarová, Katarína Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Osobná webstránka: ibot.sav.sk/usr/Katka/
E-mail: katarina.hegedusova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6173
Fax: 02/ 59426100