Základné info

Hajduch, Martin Mgr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník
E-mail: martin.hajduch@savba.sk
Tel.: 037/6943 346