Základné info

Slovák, Marek Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Osobná webstránka: ibot.sav.sk/usr/Marek/
E-mail: marek.slovak@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6161