Základné info

Mereďa, Pavol RNDr., PhD.

vedecký pracovník
Osobná webstránka: ibot.sav.sk/usr/Palo/
E-mail: pavol.mereda@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6164
Fax: 02/ 5942 6100