Základné info

Matúšová, Radoslava RNDr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
E-mail: radka.matusova@savba.sk
Tel.: 037/6943 330
Fax: 037/7336660