Základné info

Polakovičová, Viera

technický pracovník
E-mail: viera.polakovicova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6157