Základné info

Jegorovová, Natália Mgr.

odbormý pracovník
Osobná webstránka: ibot.sav.sk/usr/Natalia/
E-mail: natalia.yehorova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6175