Základné info

Tamás, Ladislav RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
E-mail: ladislav.tamas@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6116
Fax: 02/ 5477 1948