Základné info

Ťavoda, Ondrej RNDr.

odborný pracovník
E-mail: ondrej.tavoda@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6156
Fax: 02/ 5477 1948