Základné info

Šibík, Jozef RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Osobná webstránka: ibot.sav.sk/usr/Jozef/
E-mail: jozef.sibik@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6168
Fax: (+421 2) 5477 1948