Základné info

Urbanovská, Anna Ing.

odborný pracovník, vedúca ekonomicko-techn.oddelenia
E-mail: anna.urbanovska@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6141
Fax: 02/ 5477 1948