Základné info

Janišová, Monika Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Osobná webstránka: ibot.sav.sk/usr/Monika/
E-mail: monika.janisova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6174