Botanický ústav SAV

Základné info

Víteková, Viera

Sekretariát riaditeľa
E-mail: viera.vitekova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6111
Fax: 02/ 5477 1948