Základné info

Letz, Dominik Roman RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Osobná webstránka: ibot.sav.sk/usr/Roman/
E-mail: dominik-roman.letz@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6146