Základné info

Tamásová, Katarína

administratívna pracovníčka
E-mail: katarina.tamasova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6106