Základné info

Dúbravková, Daniela RNDr., PhD.

odborný pracovník
Osobná webstránka: ibot.sav.sk/usr/Danka/
E-mail: daniela.michalkova@savba.sk
Tel.: 042/ 4323 765