Základné info

Košuthová, Alica Mgr., PhD.

vedecký pracovník
Osobná webstránka: ibot.sav.sk/usr/Alica/
E-mail: alica.kosuthova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6149