Základné info

Májeková, Jana RNDr., PhD.

vedecký pracovník
Osobná webstránka: ibot.sav.sk/usr/Janka/
E-mail: jana.majekova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6176