Základné info

Valentovičová, Katarína Mgr., PhD.

odborný pracovník
E-mail: katarina.durcekova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6121