Základné info

Bočová, Beáta Ing.

odborný pracovník
E-mail: siroka33@hotmail.com
Tel.: 02/ 5942 6113
Fax: 02/ 5477 1948