Základné info

Liptáková, Ľubica Mgr., PhD.

vedecký pracovník
Osobná webstránka: ibot.sav.sk/usr/Lubica/
E-mail: lubica.haluskova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6119
Fax: 02/ 5942 6100