Základné info

Španiel, Stanislav RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Osobná webstránka: ibot.sav.sk/usr/Stano/
E-mail: stanislav.spaniel@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6160
Fax: 02/ 5477 1948