Základné info

Klubicová, Katarína Mgr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
E-mail: katarina.klubicova@savba.sk
Tel.: 037/6943 346