Základné info

Kvapilová, Henrieta Ing.

zástupkyňa vedúcej Ekonomického oddelenia CBRB SAV, Správa areálu SAV Nitra
E-mail: henrieta.kvapilova@savba.sk
Tel.: 037/6943 363