Základné info

Dítě, Daniel RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Osobná webstránka: ibot.sav.sk/usr/Dano/
E-mail: daniel.dite@savba.sk
Tel.: 0905 524 086