Základné info

Skokanová, Katarína RNDr., PhD.

vedecká pracovníčka
Osobná webstránka: ibot.sav.sk/usr/Jola/
E-mail: katarina.olsavska@savba.sk
Tel.: 0903 922 398