Základné info

Pribulová, Katarína Mgr.

odborná pracovníčka
E-mail: katarina.kupkova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6144